Please enable blocked content (javascript) / Prosím povoľte zablokovaný obsah (javascript)

 

Sonic
LET ME REDIRECT YOU TO MY PAGE ACCORDING TO YOUR BROWSER
Dovoľte mi presmerovať Vás na moju stránku v závislosti od predhliadača, ktorý používate
IE FF OP
- -
Click me!

 

Used javascript (pouzity javaskript):
if browser="Microsoft Internet Explorer" window.location.replace "index_ie.htm"
else window.location="index_ff.htm"

SHARE!

Valid HTML 4.01 Transitional

Map